Οικοσύστημα Entersoft

Το Entersoft Business Suite® είναι η ολοκληρωμένη και ενοποιημένη σουίτα επιχειρηματικού λογισμικού της Entersoft για ERP, CRM, Retail, Mobile, E-Commerce και Business Intelligence εφαρμογές.

Το Entersoft Business Suite® παρέχει τη δυνατότητα διαχείρισης και παρακολούθησης πολλαπλών εταιρικών διαστάσεων και υποστηρίζει πολυεταιρική οργάνωση σε ενιαία Βάση Δεδομένων. Το λογισμικό προσφέρει άμεσα αναλυτικές πληροφορίες, αναφορές, Dashboards και αναλύσεις B.I. για το σύνολο των δραστηριοτήτων της επιχείρησης σε πραγματικό χρόνο.

Το Entersoft Business Suite® περιέχει έτοιμες προτάσεις, μηχανισμούς και εργαλεία για την αυτοματοποίηση και επιτάχυνση των επιχειρηματικών ροών, τη βελτιστοποίηση του κόστους και την έγκαιρη λήψη αποφάσεων που θα στηρίζουν τους στρατηγικούς στόχους και την ανάπτυξη των σύγχρονων εταιρειών. Ένα ευρύ πληροφοριακό σύστημα με μοντέρνα δομή και χαρακτηριστικά σταδιακής υιοθέτησης από οργανισμούς που μεταβάλλονται και αναπτύσσονται.

Οι ενότητες του Entersoft Business Suite® – ERP οργανώνουν και διαχέουν την πληροφορία σε όλο τον οργανισμό προσφέροντας Role Based επιχειρηματικές διαδικασίες και πληροφόρηση, πολλαπλά έτοιμα σενάρια λειτουργίας (best practices) που αφορούν στην ραχοκοκαλιά της επιχείρησης, ενισχύοντας την παραγωγικότητα και την ανταγωνιστικότητά της. Η πλούσια πληροφόρηση σε Dashboards αλλά και αναλύσεις Επιχειρηματικής Ευφυΐας, μέσα από μια ενιαία βάση δεδομένων, δημιουργούν τις συνθήκες για άμεση ανταπόκριση στις αλλαγές και γρήγορη αξιοποίηση των επιχειρηματικών ευκαιριών.

Το Entersoft Business Suite’s® – ERP περιλαμβάνει ολοκληρωμένες λύσεις για:

 • Οικονομική Διαχείριση
 • Γενική Λογιστική
 • Λογιστική Κόστους
 • Διαχείριση Πάγιων Περιουσιακών Στοιχείων
 • Ελληνικά Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (ΕΛΠ, Δ.Λ.Π., Ι.Α.S.)
 • Διοικητική Λογιστική
 • Προϋπολογισμός και Έλεγχος
 • Εμπορική και Πιστωτική Πολιτική
 • Χρηματοοικονομική Διαχείριση
 • Διαχείριση Χρηματορροής
 • Διαχείριση Εισπρακτέων και Πληρωτέων
 • Διαχείριση Αποθεμάτων και Αποθηκών
 • Διαχείριση Πωλήσεων και Διανομών
 • Διαχείριση Αγορών και Προμηθειών
 • Διαχείριση Παραγωγής
 • Διαχείριση Έργων
 • Διαχείριση Τελωνειακών Αποθηκών
 • Business Intelligence – Αναλύσεις Επιχειρηματικής Ευφυίας
 • Εntersoft BI
 • Oλοκλήρωση με Μicrosoft Power BI

Entersoft Analyzer για διοικητική πληροφόρηση από οποιαδήποτε συσκευή
Το υποσύστημα CRM του Entersoft Business Suite® καλύπτει όλες τις ανάγκες των τμημάτων Πωλήσεων, Marketing και Εξυπηρέτησης Πελατών των επιχειρήσεων, δημιουργώντας ένα ενιαίο περιβάλλον διαχείρισης και λειτουργίας και προσφέρει τη συνολική εικόνα της επιχείρησης σε πραγματικό χρόνο. Εύκολο στην υλοποίηση και ευέλικτο, το Entersoft CRM® αποτελεί ένα ισχυρό εργαλείο οργάνωσης προγραμματισμού και παρακολούθησης που αφορούν στη διαχείριση των σχέσεων με πελάτες και συναλλασσόμενους. Ταυτόχρονα συντελεί καθοριστικά στη βελτιστοποίηση των εσωτερικών διαδικασιών αλλά και στη τόνωση της εξωστρέφειας της επιχείρησης.. Περισσότερα…

Το υποσύστημα RETAIL του Entersoft Business Suite®, αποτελεί την πιο ολοκληρωμένη πρόταση για αλυσίδες λιανικής και franchising. Προσφέρει υβριδική λειτουργικότητα, online και offline. Υποστηρίζει την αποτελεσματική διαχείριση των εμπορευμάτων, των διαδικασιών, των συναλλαγών αλλά και των πελατειακών σχέσεων της επιχείρησης, ενισχύοντας τις στρατηγικές επιλογές της επιχείρησης. Περισσότερα…

Το υποσύστημα WMS του Entersoft Business Suite® είναι μια σύγχρονη λύση λογισμικού τελευταίας τεχνολογίας. Δίνει τη δυνατότητα στον οργανισμό σας να αποφασίζει σχετικά με τις καθημερινές επιχειρησιακές διαδικασίες, να μειώνει την πολυπλοκότητα των λειτουργιών, να βελτιστοποιεί το κόστος και να διαχειρίζεται τους πόρους των αποθηκών. Περισσότερα…

Οι ενότητες του Entersoft Business Suite® που συνθέτουν τα MOBILE υποσυστήματά του για tablets και smart phones, βοηθούν τη σύγχρονη επιχείρηση να οργανώσει και να ελέγξει τη δραστηριότητά της και τις σχέσεις της με την αγορά, επιτρέποντας στα στελέχη της να ολοκληρώνουν το έργο τους έχοντας στη διάθεσή του παντού, τις ευκολίες που απολαμβάνουν και στο γραφείο τους. Τα προηγμένα τεχνολογικά χαρακτηριστικά τους τα ενοποιούν με το υπάρχον ERP ή/και CRM πληροφοριακό σύστημα της εταιρείας, ενισχύοντας την αποδοτικότητά του.

Το υποσύστημα E-Commerce του Entersoft Business Suite® υποστηρίζει πλήρως και συνολικά όλες τις λειτουργίες ηλεκτρονικού εμπορίου B2B, εταιρικού portal και intranet άμεσα.

Το Entersoft Business Suite είναι ιδανικό για μεγάλες και μεσαίες επιχειρήσεις καθώς και για εταιρείες που επιθυμούν να μετατρέψουν την προηγμένη τεχνολογία σε ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Η πλατφόρμα λογισμικού Entersoft Business Suite® είναι η μοναδική στην Ελλάδα και από τις ελάχιστες στην Νοτιοανατολική Ευρώπη που διαθέτει Διεθνή Πιστοποίηση και αξιολόγηση με περισσότερα από 2.500 κριτήρια από την εταιρεία TEC με έδρα τον Καναδά, κάτι που πιστοποιεί και διασφαλίζει την επένδυση των πελατών μας.